• Phone: 0937 139 200
  • Email: dkvhomevn@gmail.com
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7

Thiết kế nhà trạm Internet

Thiết kế Nhà Trạm Internet

Ngày hoàn thành 2019
1.Chủ Đầu Tư: Tổng Giám Đốc công ty SAGO.

2.Đơn vị thực hiện: Doanh Khôi Việt
3.Tên công trình: Nhà Trạm Internet
4.Địa Điểm: Lô E 21 Khu nhà An Phú, Q2, Tp. HCM
5.Nhiệm vụ: Thiết kế phương án
6.Qui mô diện tích xây dựng 540 m2 – 3 TẦNG

Share: