• Phone: 0937 139 200
  • Email: dkvhomevn@gmail.com
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7

Thiết kế khách sạn quận 1

Thiết kế khách sạn Quận 1

Ngày hoàn thành 2018
1.Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần kiến trúc SaGo

2.Đơn vị thực hiện: Doanh Khôi Việt
3.Tên công trình: Khách sạn quận 1
4.Địa Điểm: 26 – 28 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1
5.Nhiệm vụ: Thiết kế cơ sở
6.Qui mô: 155m2

 

Share: