• Phone: 0937 139 200
  • Email: dkvhomevn@gmail.com
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7

Thiết kế văn phòng

  • Home
  • /
  • Thiết kế văn phòng

Panasonic office

Panasonic office 1. Chủ đầu tư: Panasonic office 2. Đơn vị thực hiện: Doanh Khôi Việt 3. Tên công Trình: Panasonic office 4. Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM 5. Nhiệm Vụ: concept design 6. Quy mô: 200m2   Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Doanh Khôi Việt Địa chỉ: [...]
Đọc thêm

NYK LOGISTICS office

NYK LOGISTICS office 1. Chủ đầu tư: NYK LOGISTICS office 2. Đơn vị thực hiện: Doanh Khôi Việt 3. Tên công Trình: NYK LOGISTICS office 4. Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM 5. Nhiệm Vụ: concept design 6. Quy mô: 400m2 / 1 floor ,total 3 floors 400x 3=1200m2       [...]
Đọc thêm

Hoàn thiện văn phòng Việt Âu

Hoàn thiện thiết kế văn phòng Việt Âu cùng với hình ảnh sau khi thi công. Đây là công trình do Doanh Khôi Việt thi công xây dựng thiết kế không gian sống mới.

Đọc thêm